top of page

Yabancı Personel Çalıştırma Başvuru Danışmanlığı

Ülkemizde süreli çalışma izni; belirli bir konut veya işletmede ve belirli bir meslekte çalışmak üzere ve ilk seferde en fazla bir yıl geçerli olmak üzere verilmektedir.

Çalışma izni alınabilmesi için, işveren şahıs veya kurumun ve çalışacak olan yabancının birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir.

Yabancının hangi işletmede veya kurumda, hangi görevde çalışacağı, ne kadar maaş alacağı ve ne kadar süreyle çalışacağı ilgili kanun ve yönetmeliklerle belirlenmiştir. Kanunlarımıza göre çalışma izni verilebilmesi için, işverenin ve çalışacak olan yabancının sahip olması gereken kriterleri karşılanabilir olması gerekmektedir.

Kriterlerin karşılanması halinde, çalışma izni alınabileceği anlamını çıkarılmamalıdır. Bahsedilen kriterler, başvuru yapılabilmesi için gereklidir.

Çalışma izni verilip verilmeyeceği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı uzmanlarınca değerlendirilecek olup; iş piyasasındaki durum, ekonomik konjonktür, işverenin mali yapısı, istihdama katkısı ve yabancı için yapılacak güvenlik soruşturması gibi birçok değişkene bağlıdır.

İrtibat Bürolarında Çalışacak Yabancıların Çalışma İzni

4875 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren irtibat bürolarında, yetki belgesi sahibi en fazla bir kişiye; büro faaliyetleri için son yıl içinde yurt dışından en az 200.000 ABD Doları veya karşılığı döviz getirilmiş olması kaydıyla, Bakanlıkça çalışma izni verilir. Yetki belgesi olmayan yabancı personelin veya yetki belgesi sahibi olan ikinci bir yabancı personelin çalışma izni taleplerinde, irtibat bürosunda en az beş (5) Türk personel istihdamı şartı aranmaktadır. Detaylar için bizimle irtibata geçiniz.

Ev Hizmetlerinde Çalışacak Yabancıların Çalışma İzinleri

Ev hizmetleri alanında yabancı personel istihdam etmek isteyen bir ailenin sahip olması gereken nitelikler aşağıdaki gibidir; İşverenin ailenin, yabancıya vereceği asgari ücret üzerinden maaşı ( 2.558 TL )  ve sigorta masraflarını karşılayabilecek maddi yeterlilikte olması gerekmektedir. Bu yeterliliği de evrakla beyan etmesi gerekmektedir. Ayrıca  Çalışma Bakanlığının belirlediği yeni kriterler üç ana başlık altındadır.

Bunlar;

  • İşveren ailenin 12 yaşından küçük çocuklarına yabancının bakıcılık yapması

  • İşveren ailenin 65 yaşından büyük insanlara yabancılar bakıcı olarak çalışması

  • İşveren ailenin sağlık raporlu bir hastasına, yabancının bakıcı olarak çalışması

Bu üç husus dışında sunulan gerekçeler kabul edilmemekte ve başvurular reddedilmektedir. Başvuru yapılabilmesi için, en az altı ay süreli (süresi sona ermemiş )ikamet tezkeresi şartı aranır. Altı aylık ikamet tezkeresi almamış olan yabancılar ise, uyruğunda bulundukları veya daimi ikamet ettikleri ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine başvuruda bulunarak işlem sürecinin başlatılmasını sağlayabilirler.

Suriyelilerin Çalışma İzni Başvuruları

Daha önce geriye dönük teşvikten yararlanmak veya yararlanılan teşvik türünü değiştirmek için SGK’ya başvurmuş işverenler Torba Kanunun Resmi Gazetede yayımlandığı tarihi izleyen ilk aybaşını takip eden aybaşına kadar SGK ’ya tekrar başvuru yaparak geriye dönük sigorta prim teşviklerinden yararlanabilecekler veya yararlanılan teşvik türünü değiştirebilecekler.

Şuan ülkemizde bulunan ve büyük bölümünü kendi ülkelerindeki iç karışıklıklar sebebi ile Türkiye’ye sığınmış insanların oluşturduğu Suriyelilerin, çalışma izni işlemleri Bakanlık tarafından iki (2) ayrı kapsamda incelenmektedir.

Bunları Türkiye’de geçerli ikamet izni sahibi olan Suriyeliler ve Geçici Koruma Kimlik Kartı Sahibi Suriyeliler oluşturmaktadır. Bu kapsamların her ikisinde de kişileri çalıştıracak işletmelerde her hangi bir özellik aranmamakta olup dikkat edilen tek husus işletmelerde çalışan SGK’ lı personel sayısıdır.

Geçici Koruma Kimlik Kartı Sahibi Suriyelilerin başvurularında çalışacak her bir Suriye vatandaşı şahıs için işletmenin 10 SGK’ lı Türk Personel çalıştırma zorunluluğu bulunmakta olup çalışacak ilk Suriyeli Geçici Koruma Kimlik Sahibi için personel zorunluluğu bulunmamaktadır. İkinci bir Geçici Koruma Kimlik Sahibi Suriyelinin çalıştırılmak istenmesi halinde personel istihdamı kriteri devreye girerek gerekli personel sayısı yirmi (20) olmaktadır.

İletişim

  • Siyah YouTube Simgesi
  • Instagram - Siyah Çember
  • LinkedIn - Siyah Çember
toppng.com-white-location-icon-png-locat

Merkez Ofis:

Merdivenköy, Nidakule Goztepe Merdivenköy Mah. Bora Sok.Nida Kule Göztepe sit. A Apt. No:1-3 / 22, Kadıköy/İstanbul, Türkiye

Şube:

Corner Plus İş Merkezi, Fethiye Mahallesi Sanayi Caddesi No:263 Kat 3, 16140 Bursa

 

0(216)468 89 37

0(539)790 57 36

info@truetarget-ik.com

 

bottom of page